KANDIDAT TIL REGIONSRÅDSVALG RV21

NORDDJURS VENSTRES stærke KANDIDAT 

16. November afholdes der valg til regionsrådet. 

Mød vores kandidat som sidder i nuværende Kommunalbestyrelse for Venstre.kristina hviid

Opstillet af Kommuneforeningen Norddjurs
E-mail: [email protected]
Telefon: 40 15 81 14om kristina:

Jeg er 33 år gammel og bor i Fjellerup sammen med min mand Nicolaj.
Vi har Magnus på 2 og venter en lillebror til marts.


Jeg arbejder som Partner Manager ved et Digitalt Medie Bureau i Århus.

I min fritid elsker jeg at løbe og cykle lange ture på racercyklen i vores skønne natur. Jeg nyder også at bruge fritiden sammen med familie og venner.

andre interesser, tillidshverV:

  • Idrætsforeningen

Medlem af følgende udvalg og bestyrelser:

  • Medlem af Kommunalbestyrelsen siden 2018.
  • Børne- og ungdomsudvalget
  • Handicapråd
  • Ørum Aktivcenter

Stedfortræder:

  • Ungdomsskolebestyrelse
  • Delegerede KL


Valgprogram RV21:


For mange borgere er regionen en utydelig størrelse, og jeg bliver ofte mødt med spørgsmålet “hvad laver regionen egentlig?” Det opleves svært at forholde sig til hvilken betydning de beslutninger, som regionsrådet træffer, har for den enkeltes hverdag.

Betydningen bliver dog meget tydelig, når man har brug for behandling på et sygehus, når man har brug for et psykiatrisk tilbud, når man har brug for kollektiv trafik på tværs af regionen, når man har brug for et uddannelsestilbud i nærheden af, hvor man bor, og når man vil gøre en indsats for miljø og klima. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvem der sidder i regionsrådet og træffer beslutninger på vegne af alle 1,3 millioner indbyggere i Region Midtjylland.

I de følgende punkter beskrives de områder, jeg mener skal have ekstra politisk bevågenhed i den kommende valgperiode, samt hvad I med en stemme på mig, blandt andet kan forvente jeg vil arbejde for de næste 4 år i regionsrådet. Mine holdninger, ønsker og konkrete tiltag i nedenstående punkter bakkes op af Venstre.
 

1: Sundhedstilbud tæt på

Alle borgere skal opleve, at sundhedstilbuddene hænger sammen, uanset om det er et lokalt, kommunalt eller regionalt tilbud, man har brug for i et behandlingsforløb.

 Det er min holdning, at de decentrale tilbud i sundhedshusene skal styrkes og udbygges i samarbejde med kommunerne, således at samspillet mellem kommunens sundhedspersonale, specialisterne på hospitalerne og praksislægerne er gennemskueligt og gnidningsfrit. Vi skal sikre én indgang til sundhedsvæsenet for alle borgere og synlige kontaktpunkter.

I sundhedshusene skal det være muligt for borgerne at få lavet simple behandlinger, som fx dialyse, og sygehuslæger skal foretage enkeltdagskonsultationer i sundhedshusene, så vi fastholder sundhedstilbuddene tæt på borgerne.

Det betyder konkret, at jeg vil arbejde for:

• at udbygge behandlingstilbud i sundhedshusene

• at etablere CT-scannere i sundhedshusene

• at sygehuslæger har enkeltdagskonsultationer i sundhedshusene

 

2. Frit valg og flere rettigheder til fødende

Hospitalerne – og alle regionens sundhedstilbud - er til for den enkelte borger. Derfor skal den enkelte have ret til at vælge et andet tilbud, hvis man ikke ønsker regionens tilbud. Min grundlæggende holdning er, at pengene skal følge patienten, så han/hun får valgmuligheder og ikke påtvinges et bestemt tilbud.

På flere områder ønsker jeg at styrke patienternes muligheder og rettigheder, men særligt på fødselsområdet er der store udfordringer. Jeg ser privathospitaler og private tilbud som et velkomment kapacitetssupplement, der sikrer borgeren tryghed og giver flere valgmuligheder for den enkelte.

 Det betyder konkret, at jeg vil arbejde for:

• at give fødende frit valg mellem offentlige og private tilbud

• ret til at have den samme jordemoder gennem hele forløbet for at skabe bedre sammenhæng

• ret til to dages ophold på hospital eller barselshotel efter fødslen

• en tryg start på forældrelivet med hjemmebesøg af kendt jordemoder og sundhedsplejerske

 

3. Bedre hjælp til ufrivilligt barnløse

Desværre er mange, som gerne vil være forældre, udfordret af fertilitetsproblemer, der kræver behandling. Op til en fjerdedel af alle borgere, der ønsker at få børn, oplever problemer med at blive forældre.

Par eller enlige i fertilitetsbehandling er i dag ikke omfattet af udrednings- og behandlingsgarantien, hvilket betyder, at ventetiderne er lange til trods for, at tid spiller en afgørende rolle i fertilitetsbehandling. Det har også store menneskelige konsekvenser for de, der må vente endnu længere på at få deres drøm opfyldt.

Jeg og Venstre foreslår at borgere i fertilitetsbehandling skal omfattes af både udrednings- og behandlingsgarantien, så de kan benytte et privat alternativ, hvis ventetiden i det offentlige er mere end 30 dage.

Ventetiden er ikke den eneste udfordring, som ufrivilligt barnløse møder i fertilitetsbehandlingen. Desværre begrænses muligheden for det ønskede resultat også af, at man kun kan modtage tre reagensglasforsøg via det offentlige.

Flere behandlinger øger beviseligt chancen for succes markant. Og da behandlingsforløb for fertilitet ofte trækker store følelsesmæssige veksler hos de involverede, så bør vi gøre mere for den enkeltes mulighed for succes.

Derfor ønsker vi, at ufrivilligt barnløse skal have mulighed for at modtage seks reagensglasbehandlinger pr. barn via offentligt finansieret behandling.

Det er ligeledes en udfordring, at danskerne generelt får færre og færre børn pr. kvinde. Det vil på sigt blive en udfordring for samfundet, fordi vi har brug for sunde og raske medborgere til at bidrage til samfundet og til at sikre nye generationer.

Årsagerne til, at danskerne får færre børn er mange og forskelligartede, men det er min holdning, at vi skal give de mennesker, der ønsker at få børn, rigtig gode forudsætninger for det.

I dag er det kun muligt at få hjælp til det første barn i det offentligt, finansierede sundhedsvæsen.

Venstre vil afskaffe brugerbetalingen til barn nummer to og dermed give mulighed for, at mennesker, der lider af ufrivillig barnløshed, også skal have mulighed for at modtage fertilitetsbehandling via det offentligt finansierede sundhedsvæsen til barn nummer to.

 Det betyder konkret, at jeg vil arbejde for:

• udrednings- og behandlingsgaranti til mennesker i fertilitetsbehandling

• at ufrivilligt barnløse skal have mulighed for at modtage seks reagensglasbehandlinger pr. barn

• adgang til betalt fertilitetsbehandling til barn nummer to

 

4. En grøn region

En klimaindsats er af højeste betydning. Venstre står i Folketinget sammen med et bredt flertal bag ambitiøse klimamål: Vi skal i 2030 have nedbragt vores udslip af klimagasser med 70 pct., og i 2050 skal vi være klimaneutrale. Det er mål, som kræver handling.

I Midtjylland skal regionen gå forrest for at bidrage til at løse klimaudfordringerne og samtidig skabe nye muligheder for vores erhvervsliv.

Vi skal vise verden, at vi som land kan koble vækst med ambitiøse klimamål, hvor danskerne har frihed, velstand og muligheder for at leve et godt og moderne liv.

Det betyder konkret, at jeg vil arbejde for:

• at få energirenoveret regionens eksisterende bygninger

• at sikre, at private kan opstille el-ladestationer både til cykel og bil på regionens bygninger

• at udskifte regionens vognpark til el/brint biler

 

5. Uddannelse - fremtidens kapital

Det er vigtigt, alle unge får en uddannelse. Det betyder, at der skal være uddannelsespladser nok, og at der uddannes til fremtidens arbejdsmarked, så der er jobmuligheder efter endt uddannelse.

Alle unge i regionen skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse i deres nærområde, ligesom de skal have mulighed for at vælge et andet uddannelsessted, hvis det passer bedre ind i deres fremtidsplaner.

Det betyder konkret, at jeg vil arbejde for:

• at understøtte gymnasier og erhvervsskoler i yderområderne, herunder sikre effektiv og fleksibel transport til uddannelsesstederne, fx med flexbus og flextaxa

• at sikre frit valg af uddannelsessted