Nyheder 


Pressemeddelelse 


Af Anders G. Christensen,
Gruppeformand, Venstre, Region Midtjylland

“I Venstre har vi med meget stor forundring fået flere og flere henvendelser fra borgere i hele Region Midtjylland om, at der i øjeblikket sker store ændringer i tilbuddene i regionens sundhedshuse.  

Det er ændringer i antallet af tider til blodprøvetagning, ændring i mulighederne for røntgen og en ændring i øvrige tilbud, der forefindes i de forskellige sundhedshuse. 

Når borgerne har spurgt personalet, hvad ændringerne skyldes, så har de fået at vide, at det er besluttet i det budget for 2024, som regionsrådet har vedtaget.  

Hvis det er rigtigt, så følger det på ingen måde, det som vi i Venstre har accepteret i forbindelse med budgettet for 2024.

Der står meget klart: "I forbindelse med lukning af akutklinikker i dag tid fortsætter de øvrige tilbud og nuværende aktivitetsniveau i sundhedshusene, herunder mulighed for blodprøvetagning og røntgen i dag"

og endvidere er det desuden præciseret i aftale teksten: "Mulighed for optagelse af akut og planlagt røntgen og skanning i sundhedshusene i dag tid på hverdage påvirkes ikke"

Da der nu er skabt en meget stor usikkerhed om, hvordan administrationen og hospitalerne i Region Midtjylland implementerer budgetaftalen i relation til sundhedshusene, har Venstre opfordret regionsrådsformanden til dels at stopper alle ændringer i regions sundhedshuse og dels at indkalde forligskredsen til møde, hvor evt. ændringer i hvert eneste sundhedshus kan gennemgås.   

For Venstre er det vigtigt, at der skabes tryghed overfor borgerne, og at der ikke sker flere ændringer i sundhedshusene, end det der er aftalt i budgettet"Kom og mød Ulla Tørnæs samt andre kvinder debattere ligestilling i EU.


Program og mere info om tilmelding nedenfor.

PROGRAM

Kl. 18.00 – 18.30 Ankomst, kort velkomst og let traktement 

Kl. 18.30 – 18.50 Velkomst ved Maria Østergaard, fmd. for Kvinderådet: 

Tag stilling til ligestilling – også ved EU-valg Ligestilling og diversitet er en menneskeretssag, som kalder på både politisk handling og opmærksomhed på kulturelle udfordringer. 

Ligestilling i Danmarks sættes i relation til internationalt og europæisk ligestillingsarbejde med afsæt i Kvinderådet og rådets arbejde.
Ordet overlades til moderator Charlotte Flindt Pedersen. 

 Kl. 18.50 – 19.40 Ligestillingsarbejde i EU: 

Temaer og vigtige dagsordner i de kommende år Ulla Tørnæs(V) og Anne Sophie Callesen (B):
 Hvad bør EU gøre for at sikre større ligestilling mellem kønnene i Danmark, Europa og resten af verden?
 De to politikere får hver 20 min. til oplæg om det arbejde de ser for sig i den kommende periode; hvad er vigtigst og hvor skal vi arbejde for at holde fast i den udvikling der er skabt.

Der følges op med spørgsmål af Charlotte Flindt Pedersen

Kl. 19.40 – 20.00 Pause

Kaffe og mulighed for at tale med foreningerne, der står bag konferencen. 

Kl. 20.00 – 20.30 Det, vi gør i Europa, gør en forskel internationalt Shideh Pour Zahed:
 Kan Europa hjælpe kvinder i Iran og andre samfund, hvor kvinderne har begrænsede rettigheder?
Gør det en forskel, hvad Europa har gjort? 

Kl. 20.30 – 21.20 Paneldebat med afsæt i spørgsmål fra salen.
Alle talere deltager i debatten, og bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Kl. 21.20 – 21.30 Tak for i aften – kom godt hjem.OPSTILLINGSMØDE


KANDIDAT TIL EUROPA PARLAMENTET FOR VENSTRE I ØSTJYLLANDS STORKREDS VED VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET 2024.

Hermed indkaldes til opstillingsmøde for alle Venstres medlemmer i Østjyllands Storkreds TIRSDAG D. 22. AUGUST 2023 KL. 19:30 i Skødstrup Sognegård, Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup.

Europaudvalget indstiller tidligere borgmester og medlem af Folketinget Carsten Kissmeyer som kandidat. Eventuelt andre kandidater bedes meddele deres kandidatur til formand for Europaudvalget i Østjyllands Storkreds Martin Sørensen på mail: [email protected] 
Senest mandag d. 7. august 2023.


DAGSORDEN

  • VELKOMST VED FORMAND MARTIN SØRENSEN
  • VALG AF DIRIGENT
  • VALG AF STEMMETÆLLERE
  • PRÆSENTATION AF KANDIDAT/ EVT. KANDIDATER
  • VALG AF KANDIDAT.

TILMELDING TIL OPSTILLINGSMØDET:  
Senest 14. august 2023 på mail:  [email protected]

STEMMERET HAR MEDLEMMER AF VENSTRE I ØSTJYLLANDS STORKREDS.


Efter opstillingsmødet er der oplæg ved formanden for Venstres
Europaudvalg Michael Aastrup Jensen: Den politiske situation i Europa.Besøg af transportministeren Grundlovsdag

Traditionen tro afholder Venstre grundlovsmøde på Lykkesholm Gods.
Kom og lyt til vores grundlovstalere i den smukke have og nyd kaffen, musikken og fællesskabet med sang og hygge.

Vi ses på Lykkesholm Gods mandag 5. juni kl. 14:30

Vi forventer arrangementet slutter ca. kl. 16:30


KOM MED TIL SPÆNDENDE EU KONFERENCE 

I 2015 skrev 196 lande under på FN’s store klimaaftale i Paris. Sammen satte de et mål: Undgår at klodens temperatur stiger mere end 2 grader. Landene forpligtede sig til at dele deres nationale klimahandlingsplaner og fortælle, hvor meget de vil reducere deres udledninger af drivhusgasser. Men det er frivilligt, om de faktisk gør det.

EU har på vegne af Danmark og de andre EU-lande meldt, at vi samlet vil sænke vores udledningen af drivhusgasser med 55 procent i 2030. EU’s klimapolitik handler om at nå det mål. EU blev grundlagt som et fællesskab for kul og stål. I dag er det en hovedprioritet at gøre op med CO2-forureningen.

Lige nu er biogas allerede oppe på 30 % af gasforbruget i naturgasnettet, og det forventes, at senest i 2030 vil gasforbruget helt dækkes af biogas. Og naturgasnettet ligger der allerede til distribution og lagring. Også inden for brint- og P-t-x sektoren er der betydelige fremskridt i vente, idet der er etablerede produktionsanlæg og betydelige planer om store anlæg til produktion af brændsler til transportsektoren.

Fremstilling af brint vil være med give fuld udnyttelse af produktionen af strøm fra sol og vind. Og brinten giver mulighed for lagring, dels som brint og dels ved at danne andre brændstoffer.

For at opfylde de europæiske målsætninger er samspillet med erhvervslivet centralt.

Program

17.45 Velkomst og begrundelse af konference 

Der serveres et let traktement 

18.15 Oplæg af medlem af Europaparlamentet Erik Poulsen om EU-parlamentets indsats for grøn omstilling af energisektoren, herunder hvorledes Venstres gruppe er involveret i i dette arbejde.

19.30 Oplæg fra Ole Hvelplund CEO i Nature Energy i om biogas i Danmark og deres fremtidige planer for udbygningen i EU. Herunder også biogas’ potentiale i løsningen af omstillingen til grøn energi. Nature Energy er førende i verden til den proces, det er at omsætte de mange millioner tons biomasse til grøn og CO2-neutral gas på den mest effektive måde. 

20.10 Oplæg fra Knud Christensen (Account Manager Denmark) fra Everfuel med status på og planer for produktion af brint og andre brændstoffer fra sol og vind strøm samt hvordan EU medvirker til at muliggøre planerne. 

Everfuel er en dansk virksomhed grundlagt i 2017 med 40 medarbejdere med hovedsæde i Herning. Everfuels mission er at skabe en produktion, distribution og genopfyldning af 100% grøn hydrogen brændstof i Europa, som kan konkurrere med benzin og diesel. Hydrogenen skal bruges til brændstof i busser, lastbiler og varevogne. Everfuels anlæg er såkaldte power-to-x anlæg, hvor grøn strøm fra vindmøller kan bruges til at producerer brinten. Det er pt. et problem med vedvarende energi, at den ikke kan opbevares og det forsøger Everfuel at løse. 

20.50 Afsluttende spørgsmål og debat.

Ca. 21.00 Afslutning.


INFO

Tid og sted: Hadsten kulturhus 25. maj, kl. 17.45– 21.00

Alle er velkomne, så tag kolleger, familie og venner med.

Det er gratis at deltage, og der serveres en sandwich. Øl og vand kan købes.

Tilmelding senest 21. maj 2023 på mail med angivelse af navnene på alle deltagere til denne mail-adresse: [email protected]

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagersLOKALE NYHEDER


besøg af transportministeren grundlovsdag

Traditionen tro afholder Venstre grundlovsmøde på Lykkesholm Gods.

Kom og lyt til vores grundlovstalere i den smukke have og nyd kaffen, musikken og fællesskabet med sang og hygge.

Vi ses på Lykkesholm Gods mandag 5. juni kl. 14:30

Vi forventer arrangementet slutter ca. kl. 16:30

LÆS MERE

KV21 HOLDET I NORDDJURS

BORGMESTERKANDIDAT KASPER BJERREGAARD


Borgmesterkandidat Kasper Bjerregaard med kandidaterne til KV21
LÆS MERE