nyheder 


OPSTILLINGSMØDE


KANDIDAT TIL EUROPA PARLAMENTET FOR VENSTRE I ØSTJYLLANDS STORKREDS VED VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET 2024.

Hermed indkaldes til opstillingsmøde for alle Venstres medlemmer i Østjyllands Storkreds TIRSDAG D. 22. AUGUST 2023 KL. 19:30 i Skødstrup Sognegård, Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup.

Europaudvalget indstiller tidligere borgmester og medlem af Folketinget Carsten Kissmeyer som kandidat. Eventuelt andre kandidater bedes meddele deres kandidatur til formand for Europaudvalget i Østjyllands Storkreds Martin Sørensen på mail: [email protected] 
Senest mandag d. 7. august 2023.


DAGSORDEN

  • VELKOMST VED FORMAND MARTIN SØRENSEN
  • VALG AF DIRIGENT
  • VALG AF STEMMETÆLLERE
  • PRÆSENTATION AF KANDIDAT/ EVT. KANDIDATER
  • VALG AF KANDIDAT.

TILMELDING TIL OPSTILLINGSMØDET:  
Senest 14. august 2023 på mail:  [email protected]

STEMMERET HAR MEDLEMMER AF VENSTRE I ØSTJYLLANDS STORKREDS.


Efter opstillingsmødet er der oplæg ved formanden for Venstres
Europaudvalg Michael Aastrup Jensen: Den politiske situation i Europa.besøg af transportministeren grundlovsdag

Traditionen tro afholder Venstre grundlovsmøde på Lykkesholm Gods.
Kom og lyt til vores grundlovstalere i den smukke have og nyd kaffen, musikken og fællesskabet med sang og hygge.

Vi ses på Lykkesholm Gods mandag 5. juni kl. 14:30

Vi forventer arrangementet slutter ca. kl. 16:30


KOM MED TIL SPÆNDENDE EU KONFERENCE 

I 2015 skrev 196 lande under på FN’s store klimaaftale i Paris. Sammen satte de et mål: Undgår at klodens temperatur stiger mere end 2 grader. Landene forpligtede sig til at dele deres nationale klimahandlingsplaner og fortælle, hvor meget de vil reducere deres udledninger af drivhusgasser. Men det er frivilligt, om de faktisk gør det.

EU har på vegne af Danmark og de andre EU-lande meldt, at vi samlet vil sænke vores udledningen af drivhusgasser med 55 procent i 2030. EU’s klimapolitik handler om at nå det mål. EU blev grundlagt som et fællesskab for kul og stål. I dag er det en hovedprioritet at gøre op med CO2-forureningen.

Lige nu er biogas allerede oppe på 30 % af gasforbruget i naturgasnettet, og det forventes, at senest i 2030 vil gasforbruget helt dækkes af biogas. Og naturgasnettet ligger der allerede til distribution og lagring. Også inden for brint- og P-t-x sektoren er der betydelige fremskridt i vente, idet der er etablerede produktionsanlæg og betydelige planer om store anlæg til produktion af brændsler til transportsektoren.

Fremstilling af brint vil være med give fuld udnyttelse af produktionen af strøm fra sol og vind. Og brinten giver mulighed for lagring, dels som brint og dels ved at danne andre brændstoffer.

For at opfylde de europæiske målsætninger er samspillet med erhvervslivet centralt.

Program

17.45 Velkomst og begrundelse af konference 

Der serveres et let traktement 

18.15 Oplæg af medlem af Europaparlamentet Erik Poulsen om EU-parlamentets indsats for grøn omstilling af energisektoren, herunder hvorledes Venstres gruppe er involveret i i dette arbejde.

19.30 Oplæg fra Ole Hvelplund CEO i Nature Energy i om biogas i Danmark og deres fremtidige planer for udbygningen i EU. Herunder også biogas’ potentiale i løsningen af omstillingen til grøn energi. Nature Energy er førende i verden til den proces, det er at omsætte de mange millioner tons biomasse til grøn og CO2-neutral gas på den mest effektive måde. 

20.10 Oplæg fra Knud Christensen (Account Manager Denmark) fra Everfuel med status på og planer for produktion af brint og andre brændstoffer fra sol og vind strøm samt hvordan EU medvirker til at muliggøre planerne. 

Everfuel er en dansk virksomhed grundlagt i 2017 med 40 medarbejdere med hovedsæde i Herning. Everfuels mission er at skabe en produktion, distribution og genopfyldning af 100% grøn hydrogen brændstof i Europa, som kan konkurrere med benzin og diesel. Hydrogenen skal bruges til brændstof i busser, lastbiler og varevogne. Everfuels anlæg er såkaldte power-to-x anlæg, hvor grøn strøm fra vindmøller kan bruges til at producerer brinten. Det er pt. et problem med vedvarende energi, at den ikke kan opbevares og det forsøger Everfuel at løse. 

20.50 Afsluttende spørgsmål og debat.

Ca. 21.00 Afslutning.


INFO

Tid og sted: Hadsten kulturhus 25. maj, kl. 17.45– 21.00

Alle er velkomne, så tag kolleger, familie og venner med.

Det er gratis at deltage, og der serveres en sandwich. Øl og vand kan købes.

Tilmelding senest 21. maj 2023 på mail med angivelse af navnene på alle deltagere til denne mail-adresse: [email protected]

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagersLOKALE NYHEDER


besøg af transportministeren grundlovsdag

Traditionen tro afholder Venstre grundlovsmøde på Lykkesholm Gods.

Kom og lyt til vores grundlovstalere i den smukke have og nyd kaffen, musikken og fællesskabet med sang og hygge.

Vi ses på Lykkesholm Gods mandag 5. juni kl. 14:30

Vi forventer arrangementet slutter ca. kl. 16:30

LÆS MERE

KV21 HOLDET I NORDDJURS

BORGMESTERKANDIDAT KASPER BJERREGAARD


Borgmesterkandidat Kasper Bjerregaard med kandidaterne til KV21
LÆS MERE