VALG KV21/RV21


venstres hold til kv21Ønsker du at hjælpe i valgkampen?

Vi har altid brug for frivillige hjælpere til valgkampen, da det er et stort arbejde at sikre de blå stemmer til valget. Så har du mod på at hænge plakater op, omdele brochurer eller på anden måde hjælpe kan du tilmelde dig her, og vi kommer retur snarest. Vi ser frem til at høre fra dig.

Tilmelding


VENSTRE HAR VALGT BORGMESTERKANDIDAT TIL KV 21

Norddjurs Venstre fandt mandag aften den kommende borgmesterkandidat, som udfordrer til Jan Petersen fra Socialdemokratiet ved Kommunalvalget tirsdag den 16. november 2021.

Ved et velbesøgt opstillingsmøde på Kystvejens Konferencecenter i Grenaa, under iagttagelse af skrappe Covid-19 restriktioner blev gruppeformand og næstformand i Økonomiudvalget Kasper Juncher Bjerregaard valgt af forsamlingen til, at stå i spidsen for Venstre i endnu en valgperiode.

Louise Dolmer, som havde tilmeldt sig som kandidat, efterlyste i sin motivering mere synlighed omkring Venstres arbejde og gode resultater samt bedre rammevilkår for iværksættere.

 Kasper udtaler i anledning af valget som borgmesterkandidat:

”Efter stemmerne var talt op, kunne jeg med glæde konstatere, at jeg igen har fået et stærkt mandat.

 Jeg er glad og stolt af at have fået fuldtonet opbakning fra Venstres bagland og er nu klar til at starte planlægningen af den kommende valgkamp.

 Næste skridt er at få sammensat en så stærk liste som muligt, så vi sammen kan få et godt valg.

Vi er allerede mange, men har altid plads til flere”

I bestyrelsen i Kommuneforeningen Norddjurs Venstre er man glade for valget, der er med til at sikre den økonomiske genopretning som Norddjurs Kommune har så hårdt brug for.

”Kasper har i den periode han har siddet i Kommunalbestyrelsen vist en dyb økonomisk indsigt og en empatisk tilgang til samarbejdet i Kommunalbestyrelsen.

Dette har været stærk medvirkende årsag til, at Norddjurs Kommune ikke er blevet sat under administration af Indenrigsministeriet.

Genopretningen af kommunens økonomi vil fortsætte og sikre gode fremtidige udviklingsmuligheder for borgerne. Denne gang på et mere solidt økonomisk grundlag” udtaler formand John Daugaard fra Kommuneforeningen Norddjurs Venstre.

Opdateret: 17.11.2020 


Kasper Bjerregaard er valgt som Norddjurs Venstres borgmesterkandidat til Kommunalvalget 16. november 2021.