BAGGRUNDSGRUPPER

I Venstre i Norddjurs har vi nedsat en række baggrundsgrupper, der følger de politiske udvalg under kommunalbestyrelsen. Igennem arbejdet i grupperne får du mulighed for at blive klogere på de emner, der hører under det pågældende udvalg. Du hører kommunalbestyrelsesmedlemmernes bevæggrunde for at mene dette og hint, og du får mulighed for at påvirke tingene.

Medlemmer af grupperne vil blive inviteret til møder i de enkelte grupper i løbet af året og får mulighed for at deltage i “Politiske værksteder”, hvor alle aktive får mulighed for at arbejde med både organisation og politik inden for Venstre i Norddjurs.

Vil du gerne have indsigt og indflydelse, samt være med til at forme Venstres politik i Norddjurs, er du meget velkommen til at tilmelde dig en af de arbejdsgrupper der er nedsat.

Alle vores medlemmer mulighed for at deltage, og du må gerne tilmelde dig flere grupper. Vi stiller ikke krav om kendskab – kun interesse for området.

Har du spørgsmål til gruppens arbejde, kan du altid kontakte tovholderen for den gruppe, der interesserer dig.


MILJØ OG TEKNIK

Baggrundsgruppen er nedsat af Venstre i Norddjurs med det formål, at give input til Venstres folkevalgte politikere i Norddjurs kommune omkring aktuelle problemstillinger vedrørende Miljø og Teknik.

Gruppens medlemmer mødes efter behov og en forudgående dagsorden, der udarbejdes i et samarbejde imellem tovholder og Venstres udvalgsformand i MTU - Niels Ole Birk.

Deltagelse i baggrunds gruppen opnås mod forudgående tilmelding til tovholder Niels Peter Gleerup på e-mail: [email protected]


ERHVERV OG ØKONOMI

Baggrundsgruppen er nedsat af Venstre i Norddjurs med det formål, at give input til Venstres folkevalgte politikere i Norddjurs kommune omkring aktuelle problemstillinger vedrørende Økonomi og Erhverv. 

Gruppens medlemmer mødes efter behov og en forudgående dagsorden, der udarbejdes i et samarbejde imellem tovholder og Venstres kommunalbestyrelsesmedlem Niels Ole Birk.

Deltagelse i baggrunds gruppen opnås mod forudgående tilmelding til tovholder Knud Kildal på e-mail: [email protected]


voksen og pleje

Baggrundsgruppen er nedsat af Venstre i Norddjurs med det formål, at give input til Venstres folkevalgte politikere i Norddjurs kommune omkring aktuelle problemstillinger vedrørende Voksen og Pleje. 

Gruppens medlemmer mødes efter behov og en forudgående dagsorden, der udarbejdes i et samarbejde imellem tovholder og Venstres gruppeformand og udvalgsmedlem VPU - Rikke Albæk Jørgensen.

Deltagelse i baggrunds gruppen opnås mod forudgående tilmelding til tovholder Dorte Lomholt på e-mail:  [email protected]