ORGANISATION


SOM MEDLEM STØTTER DU VORES ARBEJDE 

Vi har et stort ønske om at give vores medlemmer alle muligheder for at blande sig, og være aktive i vores lokale Venstre. Samtidig vil vi gøre os umage for at sikre gennemsigtighed og god kommunikation mellem vores medlemmer, vores valgte bestyrelsesfolk og vores valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer i Norddjurs Kommune.

TILVÆLG FÆLLESSKABET

Man bestemmer selv hvor aktiv man ønsker at være. Du kan deltage i vores medlemsmøder, hvor der er mulighed for at få indflydelse, og være med til at præge den politik som Venstre fører. Det er også muligt at støtte vores politiske arbejde passivt, ved at betale et årligt kontingent. 


VENSTRE I NORDDJURS 

I Venstre Norddjurs er vi organiseret via lokale vælgerforeninger med hver deres lokale bestyrelser. 

vi har 3 lokale vælgerforeninger

  • Grenaa Venstrevælgerforening
  • Nørre Djurs Venstrevælgerforening
  • Norddjurs Vest Venstrevælgerforening

Det er i de lokale foreninger vi laver lokale arrangementer såsom medlemsbesøg hos lokale erhvervsfolk, debataftener, torvearrangementer til f.eks. Open by Night, grundlovsmøde eller andre spændende arrangementer.

De lokale vælgerforeninger samarbejder med både kommuneforeningen og kredsbestyrelsen og er derfor altid repræsenteret i de andre bestyrelser.
De lokale vælgerforeninger vælger på deres årlige generalforsamling en delegeret til Venstres årlige Landsmøde.


En KOMMUNEFORENING FOR HELE NORDDJURS

Overordnet har vi en kommuneforening med en bestyrelse, hvor der er repræsentanter fra hver vælgerforening for at sikre samarbejdet på tværs af hele kommunen. Det er også i kommuneforeningen vi opstiller kandidater til kommunalvalg og regionsrådsvalg.
Endvidere er vores formand repræsenteret i Venstres hovedbestyrelse, så vi har derfor en unik mulighed for at gøre vores stemme hørt på Christiansborg og overfor Venstres folketingsgruppe.

En KREDSBESTYRELSE FOR Venstre Djursland

For at sikre et godt samarbejde på Djursland har vi en kredsbestyrelse, som består af repræsentanter fra både Norddjurs og Syddjurs kommune. 
Det er i kredsbestyrelsen vi samarbejder om at opstille en folketingskandidat som repræsenterer hele Djursland. Vi laver bl.a. fælles valgkamp og arrangementer for at sikre vi igen får en stemme på Christiansborg efter det kommende valg. 

GRENAA VÆLGERFORENING

Venstre 24. februar 2024

Bestyrelsen 

Formand: Jette Maul Nielsen
E-mail: [email protected]

Næstformand: Niels Peter Gleerup
E-mail: [email protected]

Kasserer: Jette Maul Nielsen

Sekretær: Kate Barner

Medlemmer af bestyrelsen:
John Daugaard Hansen
Kai Hansen
Kate Barner

Suppleanter:
Morten Friis Heidemann
Hans Conrau

LÆS MERE

NØRRE DJURS VÆLGERFORENING

Venstre 8. maj 2024

BESTYRELSEN 


Formand:
 Laurits Hougaard
E-mail: [email protected]

Næstformand: Peder Nyborg Sørensen

Kasserer: Ilka Daniel

Sekretær: Laurits Hougaard

Medlemmer af bestyrelsen: 
Ilka Daniel
Morten Sørensen
Ole Andersen
Peder Nyborg…

LÆS MERE

NORDDJURS VEST VÆLGERFORENING

Venstre 8. maj 2024

BESTYRELSEN

Formand: Lars Sørensen
E-mail: [email protected]

Næstformand: Jens Bagger 
E-mail: [email protected]

Kasserer: Peder Guldbrandt

Sekretær: Vibeke Binnerup

Medlemmer af bestyrelsen: 
Jens Bagger
Niels Ole Birk
Peter Poulsen
Vibeke…

LÆS MERE

KOMMUNEFORENINGEN NORDDJURS VENSTRE

Venstre 1. maj 2024

BESTYRELSEN

Hver vælgerforening i Norddjurs er repræsenteret med to bestyrelsesmedlemmer udover formanden.

Formand:
Kate Barner
E-mail.: [email protected]

Næstformand:
Laurits Hougaard (Nørre Djurs Venstre vælgerforening)
E-mail.: 

LÆS MERE

KREDSBESTYRELSEN DJURS

Venstre 21. maj 2022

nORDDJURS OG SYDDJURS I Fællesskab

Kredsbestyrelsens opgave er bl.a. at varetage valg af- og samarbejde med kandidaten, der repræsenterer Djurs kredsen. Vi har haft Jens Kloppenborg som vores repræsentant siden 2021.

Formand:
Ilka Daniel (Norddjurs)


Næstformand:

Ikke…

LÆS MERE