NORDDJURS VEST VÆLGERFORENING

6. maj 2022

BESTYRELSEN

Formand: Vibeke Binnerup
E-mail: [email protected]

Næstformand:  Lars Sørensen
E-mail: 

Kasserer: Peder Guldbrandt

Sekretær: Vibeke Binnerup

Medlemmer af bestyrelsen: 
Jens Bagger
Mogens Høgh Hørning
Niels Ole Birk
Peter Poulsen

Suppleanter: 
Bent Jensen