KOMMUNEFORENINGEN NORDDJURS VENSTRE

24. februar 2024

BESTYRELSEN

Hver vælgerforening i Norddjurs er repræsenteret med to bestyrelsesmedlemmer udover formanden.

Formand:
Kate Barner
E-mail.: [email protected]

Næstformand:
Laurits Hougaard (Nørre Djurs Venstre vælgerforening)
E-mail.: [email protected]

Kasserer:
Ilka Daniel

Sekretær:
Ilka Daniel (LOF repræsentant)

Bestyrelsesmedlemmer:
Ilka Daniel (LOF repræsentant)
Jens Bagger (Norddjurs Vest Venstre vælgerforening)
Jette Maul Nielsen (Grenaa Venstre vælgerforening)
Niels Peter Gleerup (Grenaa Venstre vælgerforening)
Peder Nyborg Sørensen (Nørre Djurs Venstre vælgerforening)
Vibeke Binnerup (Norddjurs Vest Venstre vælgerforening)