NORDDJURS VEST VÆLGERFORENING

8. maj 2024

BESTYRELSEN

Formand: Lars Sørensen
E-mail: [email protected]

Næstformand: Jens Bagger 
E-mail: [email protected]

Kasserer: Peder Guldbrandt

Sekretær: Vibeke Binnerup

Medlemmer af bestyrelsen: 
Jens Bagger
Niels Ole Birk
Peter Poulsen
Vibeke Binnerup

Suppleanter: 
Jens Anker Boelsmand