VORES MÆRKESAGER

Potentialet er der, lad os sammen bruge det og skabe:

 • En erhvervsvenlig kommune.
 • En kommune med alsidige kulturelle tilbud.
 • En kommune, hvor alle får muligheden for at bidrage.
 • En kommune med børnene i centrum.
 • En kommune med de ældre i centrum.
 • En kommune der inddrager og sætter borgeren i centrum.

Norddjurs kommune - en naturskøn kommune
-med masser af potentiale

 • Mangelfuld og dårlig økonomisk styring er afløst af et bedre fundament.
 • Venstre er garanten for økonomisk ansvarlighed og stabilt samarbejde.

Venstre vil sikre

 • En erhvervs- og borgervenlig kommune med borgeren i centrum.
 • En veldrevet kommune med service og velfærd af høj kvalitet.
 • Kommunale investeringer i udvikling og effektiv drift.
 • Rimelige skatter.

En erhvervsvenlig vækstkommune
- fokus på infrastruktur og service

Vi skaber fundamentet for vækst gennem

 • Effektiv byggesagsbehandling med korte sagsbehandlingstider.
 • Fokus på vedligeholdelse af eksisterende cykelstier og veje.
 • Øget udlicitering af opgaver, hvor det giver mening.
 • Forsat udbygning af LED belysning.
 • Fokus på flere og bedre busforbindelser.
 • Velfungerende infrastruktur.

En kommune med alsidige kulturelle tilbud
- til indbyggere og gæster

Vi skaber et rigt og alsidigt kultur- og fritidsliv gennem

 • Fokus på Grenaa med en aktiv købstadspolitik.
 • Fokus på Auning som nyt vækstområde.
 • Fokus på de mindre byer gennem distriktspuljer.
 • Fokus på udviklingsprojekter med fokus på indbyggere og gæster.
 • Inddragelse af de unge.
 • Bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter.
 • En inddragende, fokuseret og opgavebaseret tilgang.

Børn og unge i centrum
- Nærhed for de små – faglighed for de store

Vi sikrer et kvalitetstilbud til børn og unge gennem

 • Stabilitet omkring folkeskolens finansiering.
 • Udvikling af folkeskolen.
 • Fokus på kvalitet i undervisningen.
 • En decentral bestyrelsesstruktur for skoler og institutioner.
 • Et opgør med sognerådspolitikken – fokus på Norddjurs.
 • En stabil og velfungerende daginstitutionsstruktur.
 • Fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere.
 • Børn og Unge i centrum.

De ældre i centrum
- Alsidige og borgerrettede tilbud

Vi skaber kvalitet i ældreplejen gennem

 • Fokus på borgerens behov og ønsker.
 • En ældrebolighandlingsplan med de nødvendige tilbud.
 • Skabe de nødvendige ledelsesrum til den decentrale ledelse.
 • Fokus på rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere.
 • Plads til nytænkning (friplejehjem).
 • Rehabiliterende tilgang med borgeren i centrum.

Et erhvervsliv i vækst
- hvor alle får muligheden for at bidrage

Vi sikrer en udvidelse af arbejdsstyrken gennem

 • En indgang for virksomheder.
 • Fokus på og understøttelse af kommunens erhvervsfyrtårne.
 • Sikring af et godt og alsidigt uddannelsesmiljø i hele kommunen.
 • Straksaktivering af ledige.
 • Inkludering af de unge i uddannelse og arbejdsliv.
 • Yderligere brug af flexjob.
 • Ved at stille krav og ved at sikre muligheder.

Potentialet er der - Lad os sammen bruge det og skabe:

 • En erhvervsvenlig kommune.
 • En kommune med alsidige kulturelle tilbud.
 • En kommune, hvor alle får muligheden for at bidrage.
 • En kommune med børnene i centrum.
 • En kommune med de ældre i centrum.
 • En kommune der inddrager og sætter borgeren i centrum.