KOMMUNEFORENINGEN NORDDJURS VENSTRE

1. maj 2024

BESTYRELSEN

Hver vælgerforening i Norddjurs er repræsenteret med to bestyrelsesmedlemmer udover formanden.

Formand:
Kate Barner
E-mail.: [email protected]

Næstformand:
Laurits Hougaard (Nørre Djurs Venstre vælgerforening)
E-mail.: [email protected]

Kasserer:
Ilka Daniel (LOF repræsentant)

Sekretær:
Jette Maul Nielsen (Grenaa vælgerforening)

Bestyrelsesmedlemmer:
Ilka Daniel (LOF repræsentant)
Jens Bagger (Norddjurs Vest Venstre vælgerforening)
Jette Maul Nielsen (Grenaa Venstre vælgerforening)
Lars Sørensen (Norddjurs Vest Vestre vælgerforening)

Niels Peter Gleerup (Grenaa Venstre vælgerforening)
Peder Nyborg Sørensen (Nørre Djurs Venstre vælgerforening)