Morten Friis Heidemann

Kommunalbestyrelsesmedlem

E-mail: [email protected]
Telefon: 40 26 69 47


Om Morten:

Jeg er 41 år gammel og bosiddende i Ålsrode.
Jeg er født og opvokset i Grenå og har boet her hele mit liv, kun afbrudt af 8 måneders værnepligt i Oksbøl.

Oprindelig uddannet revisor, men har erfaring både fra revisionskontor, som økonomichef i en større lokal virksomhed og som selvstændig.
Til daglig arbejder jeg nu som forretningskonsulent i en IT-virksomhed, hvor jeg hjælper både mindre og større virksomheder, primært med fokus på digitalisering og forretningsoptimering.

Jeg er gift med Anita, som tidligere har været ansat i bank igennem mange år, men som nu er selvstændig. Sammen har vi Lærke på 10 år og Lukas på 13 år. 

Andre interesser, tillidshverv:

Fritiden bruger jeg på oplevelser med familien, musik i band, badminton og deltagelse i netværksgrupper. Jeg har siddet i flere bestyrelser i foreninger i Norddjurs Kommune. 


POLITISKE MÆRKESAGER:

I mit daglige virke, som medlem af kommunalbestyrelsen og øvrige udvalg og poster, arbejder jeg ud fra følgende:

 • Vi skal lave gode velovervejede og langsigtede løsninger
 • Vi skal udvikle frem for at afvikle
 • Vi skal se på muligheder frem for begrænsninger
 • Vi skal inddrage borgere og virksomheder mest muligt i vores beslutninger

Jeg er som menneske forandringsparat, og jeg vil gå forrest når det gælder om at tænke anderledes og utraditionelt, når vi arbejder for et bedre Norddjurs for alle.

 

 • Norddjurs skal på Danmarkskortet
  Jeg arbejder for, at vi får det bedste i Norddjurs – og det gælder hele Norddjurs.
  Vi skal være mere synlige på Danmarkskortet, som en kommune der indeholder alt, hvad man kan ønske sig. En attraktiv kommune, som borgerne har lyst til at blive bosiddende i, og som tilflyttere har lyst til at bosætte sig i.


 • Erhverv
  Erhvervslivet er ekstremt vigtigt for Norddjurs. Jeg arbejder for, at vi skaber de bedste rammer for de mange erhvervsvirksomheder vi har på Djursland. Ingen er for små, ingen er for store. Alle erhverv er vigtige! De skaber et fundament for os alle i kommunen.
  Jeg arbejder på, at kommunen bliver en aktiv og imødekommende ”partner” for erhvervslivet, så vi stiller de bedst mulige rammer til rådighed. Det er vigtigt, at vores erhverv kan fokusere på at skabe vækst og indtjening, og at kommunen anses som en medspiller hertil.


 • Kultur og foreningslivet
  Kultur og foreningslivet er et særdeles vigtigt emne for mig. Kulturarrangementer og foreninger skaber liv, oplevelser, socialt samvær, energi og trivsel for alle der deltager. Vi skal fra kommunens side være en aktiv spiller i de gode initiativer, støtte op omkring alle ildsjæle og gode ideer forbundet hermed. Vi har et ansvar for at skabe endnu bedre rammer end i dag, og vi skal altid bestræbe os på at se muligheder frem for begrænsninger.

 

 • Børn og unge
  Børn og unge er kommunes vigtigste investering. Trives de ikke, så har det store konsekvenser.
  Vi skal skabe dagtilbud og en folkeskole – og øvrige uddannelsesmuligheder og sociale tilbud - med kvalitet på alle fronter. Vi skal have skabt rammerne, så børn, unge og ansatte får glæde, tryghed, trivsel og motivation.
  Vi skal arbejde intensivt på, at unge og børnefamilier har lyst til at blive, komme tilbage og tilflytte kommunen.

 

 • Vore ældre borgere
  Ældre borgere er ofte taknemmelige for lidt. Borgere der har ”tjent deres pligt” for Danmark fortjener det bedre end nu. Vi skal i kommunen skabe rammerne, så alle ældre får glæde i deres alderdom. Vi skal vise respekt og omsorg, så alle får den rette hjælp, omsorg og tilbud i dagligdagen. 
  Jeg arbejder på, at kommunen skaber rammerne, så alle ældre får mere kvalitet i dagligdagen. Det fortjener de.

 

 • Miljø
  Miljø er et ”varmt” emne lige nu – ja det har været det længe. Vi skal i Norddjurs være målsatte og ambitiøse omkring vores miljø, men det skal gøres ordentligt, og på en måde alle kan være tjent med og stolte af.
  Jeg arbejder på at kommunen går forrest i den grønne omstilling, MEN med respekt for vores borgere. Jeg arbejder med, at vi skal skabe langsigtede løsninger, som alle kan være tjent med.

 

 • De små bysamfund
  Norddjurs skal kunne rumme alt, og kommunen skal prioritere alle. Det gælder fra de helt små bysamfund til de lidt større byer. Vi skal støtte op omkring lokale initiativer i hele kommunen, og vi skal søge at skabe de bedste rammer for alle. Derfor er det vigtigt, at vi lytter til borgerne i de små bysamfund og involverer dem i at finde løsninger til at udvikle frem for at afvikle de små bysamfund.
 1. Sammenhængs kraft mellem land og by
 2. Arbejdspladser
 3. Kommunens økonomi
 4. Værdigt ældre liv

Medlem af følgende udvalg, bestyrelser og kommissioner:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Børne- og ungdomsudvalget
 • Handicapråd
 • Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter

Stedfortræder:

 • Handicapråd

Medlem af Kommunalbestyrelsen siden 2022