KREDSBESTYRELSEN DJURS

21. maj 2022

nORDDJURS OG SYDDJURS I Fællesskab

Kredsbestyrelsens opgave er bl.a. at varetage valg af- og samarbejde med kandidaten, der repræsenterer Djurs kredsen. Vi har haft Jens Kloppenborg som vores repræsentant siden 2021.

Formand:
Ilka Daniel (Norddjurs)


Næstformand:

Ikke oplyst

Kasserer: Carsten Klöcher (Ikke medlem af bestyrelsen)

Sekretær: Ikke oplyst

Bestyrelsesmedlemmer Norddjurs:
Cay Wulff Sørensen (Nørre Djurs Venstre vælgerforening)
Jens Bagger (Norddjurs Vest Venstre vælgerforening)
Kate Barner (Grenaa Venstre vælgerforening)
Laurits Hougaard (Nørre Djurs Venstre vælgerforening)

Bestyrelsesmedlemmer Syddjurs:
Ikke oplyst