Benno Blæsild

Kommunalbestyrelsesmedlem

E-mail: [email protected]
Telefon: 21 53 82 59


Om Benno:

Jeg er tilflytter til Norddjurs. Jeg er dog jyde – men min uddannelse som historiker har ført mig til Grønland, Svendborg, Aarhus og Odder.

For 16 år siden flyttede min familie og jeg til den vestlige del af Norddjurs kommune. I Allingåbro nyder jeg hverdagen med kone, børn og hund.
Jeg er uddannet cand.mag. et art. i historie, kunsthistorie og arkæologi.
Jeg har været ansat i museumsbranchen i mange år bl.a. i Sisimiut, Svendborg, Den Gamle by og senest som direktør for Fregatten Jylland.
Nu er jeg vurderingsekspert for Lauritz.com, og bidrager desuden i forskellige tv-produktioner bl.a. i ”Hvem byder bedst”.
Efterhånden har jeg et godt og varmt lokalkendskab og jeg nyder at bruge kræfter på at skabe aktiviteter, som udvikler sammenhold og identitet.


Andre interesser og tillidshverv:
Et særkende for Norddjurs er den smukke og mangfoldige natur. Den lange kystlinje, de store skove og den smukke Alling Å giver mig oplevelser og overskud.
Jægerlivet, kajaklivet og en løbetur holder mig i form. Jeg er desuden en flittig foredragsholder. Temaerne for mine fortællinger er nyere dansk historie, og en række lokalhistoriske foredrag bl.a. med udgangspunkt i Norddjurs oldtid, kystlandskabet og det marine Grenå.

Desuden er jeg bestyrelsesformand i Allingåbro Borgerforening og bestyrelsesmedlem i Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur Norddjurs afdeling.

 

POLITISKE MÆRKESAGER:

 • Erhverv
  Vi skal udnytte Norddjurs potentiale. Innovative og arbejdsomme fødevareproducenter, herunder områdets dygtige landmænd producerer fødevarer med høj kvalitet. Vi skal arbejde for at disse fødevareproducenter kan skabe succeser gennem synlig og attraktive afsætningsled. Vores unikke natur og kulturoplevelser skal brande Norddjurs i retning af at udvikle turismen, og sætte Norddjurs på Danmarkskortet.


 • De mange lokalsamfund
  Norddjurs – en rigtig ”være-dygtig” kommune. Det fintmaskede netværk af små og lidt større byer, der kendetegner Norddjurs skal have de bedst mulige vækst- og udviklingsmuligheder. Det er vigtigt, at alle dele af kommunen bliver mere synlige for hinanden i debatten. Norddjurs og ikke mindst den vestlige del, skal i fremtiden udnytte sit kolossale potentiale til at blive bosætningskommune for børnefamilier fra Jyllands største vækstcenter Aarhus. Vi skal være klar til at udnytte den begyndende trend med, at børnefamilier fra storbyerne søger mod naturskønne omgivelser, med lavere kvadratmeterpriser i rimelig afstand fra storbyernes uddannelsestilbud. Men det er vigtigt at vi forsøger at få ryddet uheldige finansielle benspænd af vejen, så interesserede tilflyttere, får mulighed for at låne til huskøb også i landdistrikter.

 

 • Infrastruktur
  Kommunens infrastruktur skal tage hensyn til den geografiske placering af vækstcentrene. Kort sagt, det skal være lettere med kollektiv trafik at komme fra ikke mindst den vestlige del af kommunen til Aarhus og til letbanestationerne. De lokale vækstcentre skal også være centre for den offentlige lokaltrafik i området. Rejsetiden med offentlig trafik fra oplandet til de lokale vækstcentre og til Grenaa, Aarhus og Randers skal være kortest muligt.

 

 • Foreningslivet
  Jeg er selv en af foreningslivets tusindvis af ildsjæle. Så jeg er meget opmærksom på, at foreningslivet får de bedste udviklings- og støttemuligheder.

 

 • Skoler og kommunale institutioner
  En attraktiv tilflytningskommune er kendetegnet ved, at der et fintmasket og velsmurt skolevæsen. Derfor er det vigtigt, at Norddjurs lægger lukninger af skoler og andre kommunale institutioner bag sig, og i stedet fokuserer på kloge udbygninger af skolevæsnet og den offentlige struktur. Vi skal undgå Excel-ark-planlægning og i stedet fokusere på at gøre Norddjurs endnu mere ”væredygtig” med borgernes trivsel som fornemmeste mål.  

Medlem af følgende udvalg, bestyrelser og kommissioner:


 • Kommunalbestyrelsen
 • Kultur- og fritidsudvalget
 • Udviklingsselskabet Sydhavnen A/S
 • Ørum Aktivcenter

Stedfortræder

 • Handicapråd

Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2022.