Mød venstres gruppe i Kommunalbestyrelsen

KASPER BJERREGAARD

Gruppeformand
E-mail: [email protected]
Telefon: 51 23 86 14

Om Kasper:
Jeg er 46 år gammel og bor i Lyngby sammen med min kæreste Sofie. Vi har 4 sammenbragte børn på 18, 22, 22 og 23 år. 
Jeg er vokset op i Kolind på Djursland inden studie og job trak mig først til Århus og siden til Grenaa.

Uddannet Cand. Scient. Pol og har i en årrække arbejdet med uddannelse - både som selvstændig konsulent med egen virksomhed, og som en del af den offentlige sektor.
I dag arbejder jeg med den lægelige videreuddannelse i Region Midtjylland.Andre interesser, tillidshverv:

I min fritid er jeg en meget aktiv person med en bred kontaktflade. De primære aktiviteter har ligget i sportsforeninger – både som udøver (badminton) og som træner/leder (fodbold). 

Den aktive karriere er sluttet og trænergerningen er for en periode sat på standby, men jeg er stadig en aktiv og engageret del af det lokale foreningsliv.


POLITISKE MÆRKESAGER:

 • Erhverv
  Vil vi have gode kommunale tilbud kræver det, at vi har en fornuftig økonomi. Det kan vi hjælpe med til ved at give erhvervslivet fornuftige rammevilkår, så der kan skabes vækst og indtjening. I Norddjurs bør vi fokusere på infrastruktur, så kommunen bliver attraktiv for virksomheder og effektiv erhvervs service, så virksomhederne oplever kommunen som en samarbejdspartner.

 • Foreningslivet
  En attraktiv kommune har noget at tilbyde sine indbyggere – også i fritiden. I Norddjurs har vi masser af frivillige, som bruger tusindvis af timer i de frivillige foreninger. Disse ildsjæle skal vi støtte med hjælp, rådgivning og økonomi, så vi kan opretholde det brede udbud af foreninger vi har i kommunen.

 • De små bysamfund
  I Norddjurs har vi få store byer og et væld af små bysamfund. Vi skal fra kommunens side hjælpe de små bysamfund og være lydhøre overfor deres udfordringer og idéer, så vi kan se udvikling fremfor afvikling i de mindre byer.

 • Folkeskolen
  Folkeskolen har de seneste år været genstand for megen debat og forandringer. Forandringer er et livsvilkår i alle erhverv, men forandringer må ikke føre til usikkerhed.
  Jeg vil gerne arbejde for at skabe klare og tydelige rammer, så børn og forældre kan være trygge ved strukturen og så lærere og skoleledelse kan koncentrere sig om at udvikle vores allesammens folkeskole.


Medlem af følgende udvalg, bestyrelser og kommissioner:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Økonomiudvalget, næstformand
 • Delegerede KL
 • Skatte- og vurderingsankenævn – Fællesankenævn Djursland
 • Aqua Djurs A/S
 • Bevillings nævn
 • Handicaprådet
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg
 • Grenaa Havn A/S
 • Ejendomsfonden Kattegatcentret – Havets Hus

Stedfortræder:

 • Reno Djurs I/S
 • Økonomi udvalg, næstformand
 • Repræsentantskabet for Ørum Aktiv Center

Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2015.


KRISTINA HVIID

Kommunalbestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 40 15 81 14


Om Kristina:

Kristina bor i Ørum med familie.

Andre interesser, tillidshverv:
Idrætsforeningen.


POLITISKE MÆRKESAGER:

 • Børnene er vores fremtid
  Vi skal have udarbejdet en holdbar og langsigtet plan for skoleområdet, således der kan komme ro på, og vi kan få skabt tryghed for elever, forældre og lærere. Således der gives plads til at fokusere på at videre udvikle vores fælles folkeskole. Jeg vil kæmpe for de bedste muligheder for unge i midten både i forhold til faglighed, udvikling og trivsel.

 • Flere unge tilflyttere

  Tilflytning til landområderne står højt på min prioriteringsliste. Vi skal gøre en stor indsats for, at vores kommune bliver attraktiv og tiltrækker flere unge mennesker, der kan bidrage til såvel lokalsamfundet som erhvervslivet.

 • Vores ældre
  Vi skal sikre, at vores ældre i Norddjurs kommune føler sig trygge, og vi har de rette tilbud, således vi kan opretholde en høj service og værdig livskvalitet.

 • Styrke landsbyerne
  Det skal prioriteres, at det er muligt for virksomheder at etablere sig i midten. Der er afsat midler til en cykelsti mellem Ørum og Glesborg, den vil jeg kæmpe for bliver en realitet. Yderligere støtte og hjælp til frivillige og lokale initiativer.

  Medlem af følgende udvalg, bestyrelser og kommissioner:
 • Kommunalbestyrelsen
 • Børne- og ungdomsudvalget
 • Handicapråd
 • Ørum Aktivcenter

Stedfortræder:

 • Ungdomsskolebestyrelse
 • Delegerede KL

Medlem af Kommunalbestyrelsen siden 2018.


LARS SØRENSEN

Kommunalbestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 26 27 23 10


Om Lars:
Landmand
Arbejder hos ARLA Hobro

Andre interesser, tillidshverv:
Idrætsforeningen.


POLITISKE MÆRKESAGER:

 • Sammenhængs kraft mellem land og by
 • Arbejdspladser
 • Kommunens økonomi
 • Værdigt ældre liv

Medlem af følgende udvalg, bestyrelser og kommissioner:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
 • Auning Varmeværk
Medlem af Kommunalbestyrelsen siden 1994


LARS ØSTERGAARD

Kommunalbestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 20 29 29 25


Om Lars:

Lars er forstander på VUC Djursland og har tre voksne børn.

POLITISKE MÆRKESAGER:

 • Uddannelse
 • Økonomi
 • Erhverv
 • Købstaden
 • Kultur- og frtidsliv

Medlem af følgende udvalg, bestyrelser og kommissioner:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Formand for Kultur- fritidsudvalget
 • Djurslands Udviklingsråd

Stedfortræder:

 • Valgbestyrelse til folketings
  valg og Europa-Parlaments
  valg

  Medlem af Kommunalbestyrelsen siden 2006.

NIELS OLE BIRK

Kommunalbestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 21 67 03 15


Om Niels Ole:

Bygningsansvarlig på Hospice Djursland & Børne Unge Hospice, Strandbakkehuset.
Gift med Susanne, sammen har vi 3 voksne børn på 26 – 23 – 20 år


Andre interesser, tillidshverv:
Bestyrelsen ELRO Fonden
Bestyrelsen Vivild varmeværk

Bestyrelsen Sparekassen Djursland
Repræsentantskabet Nordlys
Repræsentantskabet for VGI


POLITISKE MÆRKESAGER:

 • Understøtte lokale ildsjæle, foreninger og initiativtagere til spændende nytænkning
 • Bevarer velfungerende skoler som omdrejningspunkt i landsbyerne
 • Økonomisk sund fornuft, hvor borgerne får mest muligt for deres penge
 • Bedre rammevilkår for de erhvervsdrivende, så vi kan få flere nye jobs til kommunen


Medlem af følgende udvalg, bestyrelser og kommissioner:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Miljø- og teknikudvalget
 • Reno Djurs I/S

Stedfortræder:

 • Aqua Djurs A/S

Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2014.


RIKKE ALBÆK JØRGENSEN

Kommunalbestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 23 71 99 38


Om Rikke:

Bor i Glesborg med familie. 


Medlem af følgende udvalg, bestyrelser og kommissioner:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Voksen- og plejeudvalget
 • Ungdomsskolebestyrelse
 • Den selvejende institution Nørre Djurs Hallen

Stedfortræder:

 • Handicapråd

Medlem af Kommunalbestyrelsen siden 2014.